Hypotheekrenteaftrek

De aftrek van de hypotheekrente is een maatregel van de Nederlandse belastingdienst. De financieringskosten van de eigen woning worden hierdoor fiscaal af te trekken. De bezitters van een eigen woning krijgen door de maatregel een voordeel in de belasting. De aftrekbaarheid van de belasting voor de hypotheekrente in Nederland is uniek ten opzichte van overige landen. Geen enkel ander land heeft een maatregel zoals deze in Nederland geldt. De maatregel is ingevoerd om het eigen woningbezit te stimuleren. Het wordt gestimuleerd door het kopen van een woning voor meer personen mogelijk te maken.

Bijleenregeling
De hypotheekrente was tot 1 januari 2004 onbeperkt af te trekken van de belasting. Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling in werking gesteld. Hierdoor moet de overwaarde op een woning die verkocht is gebruikt worden voor de nieuwe hypotheek. Dit heeft een lagere hypotheekrenteaftrek als gevolg. Het eigenwoningforfait is niet meer van toepassing voor eigenwoningbezitters zonder hypotheekrenteaftrek.

Beperking hypotheekrenteaftrek
In Nederlandse en dan met name in de politiek is de hypotheekrenteaftrek omstreden. Dee aftrekpost is volgens voorstanders van afschaffing op de lange termijn niet meer op te brengen. Als er een beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt ingevoerd door de Nederlandse politiek dan wordt het voor starters moeilijker om een woning te kopen. Er moet dan netto meer worden betaald doordat er geen teruggave is.

De hypotheekrenteaftrek kan ook gewijzigd worden door een maximaal af te trekken bedrag in te stellen of een beperking van het hypotheekrentepercentage. Als de hypotheekrenteaftrek compleet wordt afgeschaft stijgen de huizenprijzen minder snel of wordt zelfs goedkoper. Voor starters geldt dit dan weer als een voordeel.