Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie, afgekort als: NHG, wordt uitgereikt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Samen met de Nationale Hypotheek Garantie staat het waarborgfonds garant voor de afbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker. U kunt een lagere hypotheekrente krijgen zodra u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Woonlasten van de hypotheek
U maakt samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van de lasten van een hypotheek, zodra u een hypotheek gaat afsluiten. Er kunnen zich in sommige gevallen omstandigheden voordoen, waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. In dat type gevallen kan het zijn dat u uw woning moet gaan verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag wat u uiteindelijk moet terugbetalen. Er ontstaat dan een hypotheekrenteschuld. Het Waarborgfonds betaald deze hypotheekrenteschuld aan de geldverstrekker.

Stel dat ik arbeidsongeschikt of werkloos raak?
Mocht u arbeidsongeschikt worden of mocht uw jaarinkomen dalen door werkloosheid en u dus niet schuldig bent aan de gedwongen verkoop, dan kan dit bedrag worden kwijtgescholden door het Waarborgfonds. U hoeft het bedrag in dat geval dus niet meer terug te afdragen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat u heeft meegeholpen om de restschuld zoveel mogelijk te beperken. U moet hiervoor normaal gesproken contact opnemen met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen als u een betalingsachterstand heeft.