Voor- en nadelen van iedere maand aflossen

U kunt ervoor kiezen om een hypotheek te namen waarbij u iedere maand aflost. U betaalt dan naast de hypotheekrente iedere maand tevens een bedrag om een gedeelte van de schuld af te lossen. De hypotheeksoorten waarbij u iedere maand kunt aflossen zijn de lineaire hypotheek en de annuïteiten hypotheek. U kunt alleen ij deze twee hypotheeksoorten nog gebruik maken van hypotheekrenteaftrek.

Voordelen:

  • U weet zeker dat uw schuld steeds lager wordt
  • U bouwt vermogen op, waardoor een deel van de woning echt van u is. De waarde van uw woning minus de nog openstaande schuld is uw vermogen. Hoe meer u heeft afgelost en hoe langer u in uw huis woont, hoe groter uw vermogen zal worden.

Nadelen:

  • U kunt steeds minder hypotheekrente bij de belastingaangifte aftrekken
  • Uw belastingvoordeel wordt steeds minder
  • U heeft minder geld te besteden dan als u niet zult aflossen..