Wat is de WFT?

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Financieel Toezicht in werking getreden. Er zijn diverse wetten in deze wet opgenomen, zoals bijvoorbeeld; de Wet Financiële Dienstverlening, die deels in werking is getreden sinds 1 januari 2006.Er zijn in de WFT regels opgenomen omtrent de kwaliteit van de financiële dienstverlening. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de informatieverstrekking en de kwaliteit van de financiële dienstverlener. Het gaat bij de informatieverstrekking onder overige om zorgvuldige advisering en om niet-misleidende reclame. Daarnaast moet een financieel dienstverlener betrouwbaar en vakbekwaam zijn.

Eigen verantwoordelijkheid
Als consument heb je bij de aanschaf van financiële producten een eigen verantwoordelijkheid. Je moet dan wel een goed oordeel over het financiële product kunnen vormen. De DNB (De Nederlandsche Bank) de AFM (Autoriteit Financiële Markten), zien er op toe dat de wet goed uitgevoerd wordt. Het is dus zeer van belang dat je bij je keuze goed oplet dat je te maken hebt met een kantoor met Keurmerk, of met een Erkend Hypotheekadviseur. Deze kwalificaties zijn overigens nog steeds geen garantie voor een goed advies.